Çocuklarda Gündüz İdrar Kaçırma

Gündüz idrar kaçırma, çocuğun uyanıkken istemsizce idrar kaçırma durumuna denir. Bu kaçırmalar damla damla veya bulunduğu yeri ıslatacak kadar olabilir. Bu durum çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir.

5 yaşında ve daha büyük çocukların, gündüz en fazla 7 defa idrara gitmesi normaldir. 8 ve daha fazla kere idrara gitme normal değildir. 

Çocukta sık sık idrara gitme ve ani sıkışma belirtilerinin olması, idrar kaçırma olmasa dahi alt üriner sistemi belirtisi olarak kabul edilir ve idrar kaçırma tedavisi verilir.

Gündüz idrar kaçırma, kız çocuklarında erkek çocuklara göre iki kat fazla görülür. 4-12 yaş arasındaki çocukların yaklaşık % 8-10’nunda gündüz idrar kaçırma şikayeti görülür.

Gündüz idrar kaçırmanın nedeni nedir?

Gündüz idrar kaçırma birçok nedene bağlı olarak meydana gelebilir. Bu nedenlerin temelinde ya da sonucunda pelvik taban kaslarının fonksiyon bozukluğu yatmaktadır. Gündüz idrar kaçırmanın bazı nedenleri ise şunlardır;

  • Aşırı aktif mesane: Aşırı aktif mesaneli çocuklarda işeme isteği aniden gelir ve çok sık tuvalete giderler. Genellikle ani sıkışma esnasında eliyle pipiyi sıkması, ayaklarını çaprazlaması, topuğunun üzerine oturması gibi davranışlar görülebilir. Eğer çocuğun yakınında tuvalet yoksa da son anda çişini kaçırabilir. 
  • Az aktif mesane: Bu çocuklarda problem işeyebilmek için sağlıklı çalışması gereken mesane kaslarının kasılmasının yetersiz olmasına bağlıdır. Genellikle çocuklarda karın kaslarını sıkarak ya da mesane üstüne elleriyle bastırarak idrar yapmaya çalışma davranışı görülür. Mesane kapasiteleri olması gereken değerinden en az % 150 fazladır. Bu problem yaşayan çocuklar günde 3 kereden daha az tuvalete gider. İşeme olduktan sonra ise çocuğun mesanesinin içinde idrar kalır. Bu da bir süre sonra idrar yolu enfeksiyonuna yol açabilir.
  • Disfonksiyonel işeme: Genellikle aşırı aktif mesane ile beraberişeme sırasında anüs çevresi kaslarının anormal şekilde kasılmasına denir. Çocuk işerken normalde pelvik taban kasları gevşemesi gerekirken kasılır ve kesik kesik işeme gerçekleşir. Bu da mesanede idrar kalmasına ve idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Tedavi edilmediği takdirde mesanede ciddi fonksiyon bozukluğuna sebep olabilir ve ileride böbrek yetmezliği görülebilir.
  • İşemeyi erteleme: Bazı çocuklar okulda veya dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirirken oyuna dalarlar, üşenirler ve tuvalete gitmeyi erteleyebilirler. İşemeyi erteleyen çocuklarda pelvik taban kaslarına daha çok yük biner ve bu kasların sağlıklı işleyen fonksiyonu bozulur. Bu duruma mesanede idrar kalma ve idrar yolu enfeksiyonu gibi problemler eşlik eder.
  • Kabızlık: Dışkı ile dolmuş bağırsaklar mesaneyi sıkıştırarak çocukta sık sık idrara çıkma hissine neden olabilir.
  • İdrar Yolu Enfeksiyonları
  • Gülerken idrar kaçırma (Giggle inkontinans):  Çocuk gülerken idrarının tamamına yakınını boşaltmasına denir. Genellikle bu problem çocukların pelvik taban kaslarının zayıflığından kaynaklanır.
  • Gelişim geriliği olan veya otizmli çocukların tuvalet eğitimi, yaşıtlarından daha uzun sürebilir. Blog yazılarımızdan bu konu hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.