Disfonksiyonel İşeme

Disfonksiyonel işeme probleminde çocuklar çocuklar edindikleri yanlış alışkanlıklardan dolayı işeme sırasında pelvik taban kaslarını veya sfinkteri kasmaktadır. Ancak sağlıklı işeme de pelvik taban kaslarının işeme esnasında gevşemesi gerekmektedir. Bu problemde altta yatan bir nörolojik problem yoktur.

Disfonksiyonel işeme tek başına görülmeyebilir. Aniden idrara gitme isteği, sık idrara çıkma ve tuvalete yetişemeyip idrar kaçırma şikayetlerinin yanında sfinkterin işeme sırasında kasılmasından dolayı ıkınarak işeme, idrar yapmak için çok bekleme, idrar akış hızında azalma gibi semptomlarda saptanır.

Çocuklarda tuvalet eğitimi yıllarında, pelvik taban kaslarını gevşetmeyi öğrenirken oluşan bazı yetersizlikler disfonksiyonel işemeye neden olarak gösterilebilir. Çocuğun içinde bulunduğu çevre koşulları, özellikle tuvalet eğitimi verilirkenki durum ve gizlilikle ilgili konular işeme disfonksiyonunu tetikleyebilir veya arttırabilir. 

Tedavisinde;

  • Pelvik taban rehabilitasyonu ile çocuğa ve aileye idrar yolları ve idrarın nasıl boşaltılacağı ile ilgili bilgilendirme yapılır. 
  • Normalde sağlıklı bir işemenin nasıl olması gerektiğiyle ilgili eğitim verilir.
  • Tuvalet alışkanlıkları ile ilgili düzenlemeler yapılır.
  • Mesane günlüğü ile takibi yapılır.
  • Diyaframın solunum ve stabilizasyon görevini yerine getirebilmesi için postural stabilizasyon çalışılır.
  • Biofeedback uygulamaları ile pelvik taban kaslarının gevşetilip kasılabilmesinin yeniden eğitimi sağlanır.