Donuk Omuz

-DONUK OMUZ NEDİR?

Adeziv kapsülit olarak da adlandırılan donuk omuz, omuz hareketlerinin sınırlandığı ağrılı bir durumdur. Donuz omuz, omuz eklemini oluşturan kemikleri, kasları ve çevre dokuları saran eklem kapsülünün sertleşmesi ve hareketsizlemesi sonucu oluşur. Kişinin hareket kabiliyeti azalır ve omuz çevresinde ağrı şikayetleri başlar.

-DONUK OMUZ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

-Yaş: Donuk omuz yetişkinlerde, en sık 40-60 yaşları arasında görülür.

-Cinsiyet: Kadınlarda erkeklere oranla daha sık karşılaşılır.

-Geçirilmiş omuz yaralanması: Omuz bölgesini etkileyen herhangi bir yaralanma veya cerrahi sonrası, omuz hareketininin limitlenmesini gerektiren prosedürler sonrası gelişebilir.

-Diyabet: Diyabet hastalığı olan bireylerde donuk omuz görülme ihtimali diğer kişilere göre daha fazladır.

-DONUK OMUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Donuk omuzda en sık görülen karşılaşılan şikayetler hareket limitasyonu ve ağrıdır. Donuk omzun klinik seyri kişiden kişiye göre değişebilmekle birlikte genellikle 3 evrede seyreder.

Birinci evre: Bu aşamada, şiddetli ağrılar görülebilir. Ağrı kötüleştikçe omuz hareket açıklığını kaybeder. Bu evre  2-6 ay kadar sürebilir.

İkinci evre: Bu aşamada ağrı azalabilir fakat omuz eklemi sertleşmeye ve hareket kabiliyeti limitlenmeye devam eder. Kişilerin omuzlarını günlük aktivitelerde (giyinmek, banyo yapmak, saç taramak vb.) kullanması zorlaşır. Bu aşama 4 ila 12 ay sürebilmektedir.

Üçüncü evre: Bu aşamada ağrı azalır ve omzu hareket ettirme yeteneği yavaş yavaş gelişir. Bu aşama 6 ay ila 2 yıl sürebilir.

-DONUK OMUZ TANISI NASIL KONULUR?

Donuk omuz tanısı, hekimin yapacağı detaylı fiziksel muayane ve hasta hikayesi sonucu konulur. Ağrıya sebebiyet verebilecek diğer seçenekleri dışlamak için doktorunuz röntgen, ultrason veya MRI gibi görüntüleme yöntemlerine başvurabilir.

-DONUK OMUZ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Donuk omuz tedavisindeki temel amaç ağrının azaltılması ve hareket kabiliyetinin geri kazandırılmasıdır. Tedavi için; medikal , konservatif ve cerrahi tedaviler kullanılabilir. Genellikle hastanın semptomlarının azalmadığı ve konservatif tedaviye yanıt vermediği nadir durumlarda cerrahi tercih edilir. Bunun dışında tedavide genel olarak konservatif yöntemler kullanılır.

Hastalığın erken dönemlerinde kişiye özel olarak planlanan bir tedavi planına başlamak donuk omuzun seyri açısından önemlidir. 

Manuel terapi yöntemlerinden olan, mobilizasyon, manipülasyon ve masaj gibi yöntemler ile omuz ve çevre yapılardaki ağrı ve limitasyon azaltılmaya çalışılır.

Kişinin eklem hareket açıklığını arttırmak ve omuz çevresindeki kaslara eski fonksiyonunu kazandırmak için kuvvetlendirme, germe, eklem hareket açıklığı ve fonksiyonel egzersizler rehabilitasyon sürecine eklenmektedir.