PELVİK TABAN NEDİR? PELVİK TABAN REHABİLİTASYONU KİMLERE UYGULANIR?

Pelvik Taban Nedir?

Pelvik taban, pelvis denilen leğen kemiği, kas ve bağ dokularından meydana leğen bir yapıdır. Bu yapı rahime, mesaneye ve rektuma destek görevi görür. 
Pelvik taban kaslarının işeme, dışkılama, cinsel ilişki, stabilizasyon ve solunum gibi görevleri bulunur. Zayıf olmasına bağlı problemler oluşabileceği gibi gergin olması da vücutta birçok problem yaratmaktadır.

Pelvik Taban Rehabilitasyonu Nedir?

Pelvik taban rehabilitasyonu pelvik taban kaslarını rehabilite etmeyi amaçlayan, buradaki kasların dengeli ve koordineli bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan bir rehabilitasyondur. Pelvik taban rehabilitasyonu bu bölgedeki ve çevre dokulardaki kan dolaşımını arttırır. Pelvik tabanın ilişkili olduğu bel, sırt, kalça ve bacak bölgelerindeki problemlerin iyileşmesine destek olur.

Pelvik Taban Rehabilitasyonu Hangi Durumlarda Uygulanır?

 • Gündüz idrar kaçırma
 • Kabızlık/ Kronik kabızlık
 • Gece yatak ıslatma
 • Aşırı aktif mesane
 • Nörojen mesane
 • Mesane-bağırsak disfonksiyonları
 • Disfonksiyonel işeme
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Obstetrik Rehabilitasyon/Gebelik öncesi,sırası ve sonrası rehabilitasyon
 • Pelvik taban sağlığı
 • Pediatrik Pelvik Fizyoterapi
 • Postüral Stabilizasyon
 • Tuvalet eğitimi
 • Jinekolojik Rehabilitasyon

Pelvik Taban Rehabilitasyonunda Neler Uygulanır?

Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından hastaya uygun rehabilitasyon programı planlanır. Rehabilitasyona dahil edilen lumbopelvik ve spinal stabilizasyonun sağlanması tedavinin temel yapıtaşını oluşturur. Hastaya verilen nöromusküler eğitimlerde iyileşmenin önemli adımlarındandır. 
Pelvik taban rehabilitasyonu aşağıdaki yöntemleri içerir:
Hasta eğitimi: Hastaya verilen eğitim ile pelvik taban rehabilitasyonunda farkındalık kazanılması amaçlanır. Bu eğitimde hastanın günlük sıvı alımları ve alışkanlıkları düzenlenir.
Biofeedback tedavisi: Biofeedback tedavisi pelvik taban rehabilitasyonunda farkındalık amaçlı kullanılmanın yanısıra pelvik taban kaslarını nasıl kasıp gevşeteceğinin eğitiminin verildiği bir nöromusküler yaklaşım tekniğidir. Bu yöntemde hastaya ses, ışık ve görüntü geribildirimleri verilerek kaslarının farkındalığının kazanılması amaçlanır.
Postüral Stabilizasyon: Vücutta servikal, torakal, pelvik diyafram gibi birçok diyafram bulunur. Pelvik diyafram postural stabilizasyonun sağlanmasında çok önemlidir. Pelvik taban rehabilitasyonunda vücutta bulunan diyaframların birbiriyle ilişkisinden faydalanılır. Bu yapıların birbiriyle koordine çalışması sağlanır.
Manuel yaklaşımlar: Pelvik taban değerlendirmesinin yanında pelvik taban ile bağlantılı yapıların değerlendirilmesinin ardından bu bölgelere özel manuel uygulamalar yapılır. 
Mesane -bağırsak eğitimi: Hastaların mesane ve bağırsak alışkanlıkları oldukça önemlidir. Doğru tuvalet pozisyonunun sağlanması mesane ve bağırsağın fonksiyonunu yerine getirmesi için önemlidir. Seanslar sırasında verilen eğitimler ile doğru ıkınma ve doğru dışkılama paternleri hastaya öğretilir.
Egzersiz: Pelvik taban ve bağlantılı olduğu yapılarda oluşan problemler birbirini tetikleyecektir. Bu nedenle pelvik taban rehabilitasyonunda kullanılan egzersizler pelvik tabana ve pelvik tabanla ilişkili yapılara yönelik yapılır. Pelvik taban kuvvetlendirme egzersizleri, pelvik taban ve solunumun koordine bir şekilde çalışmasını sağlayan egzersizler, tonik ve fazik egzersizler ve pelvik taban gevşeme egzersizleri bu egzersiz yaklaşımlarından bazılarıdır.
Kas stimülasyonu: Pelvik taban kasları bazı nedenlerden dolayı zayıflayabilir. Bunlar nörolojik nedenler ve nörolojik olmayan nedenler şeklinde ikiye ayrılır. Kişinin geçirdiği cerrahi operasyonlar, doğumlar, pelvik bölgede oluşan travmalar, bazı nörojenik durumlar pelvik taban kaslarında zayıflığa neden olabilir. Bu durumda pelvik taban kaslarını stimüle ederek hem duyusal girdi arttırılır hem de kaslar kuvvetlendirilir.
Solunum egzersizleri: Solunum egzersizleri pelvik taban rehabilitasyonunda kullanılan diğer bir tekniktir. Kişinin postüral stabilizasyonunu sağlamak, kaslarını gevşetebilmek için doğru solunum egzersizleri yapılır. Bu egzersizler doğumu kolaylaştırmak, işeme ve dışkılamayı sağlamak gibi birçok fonksiyon ile kombine edilir.