Gece Yatak Islatma

Gece yatak ıslatma veya enürezis nokturna olarak bilinen bu problem Uluslararası Çocuk Kontinans Derneği (ICCS) ‘e göre 5 yaşından büyük çocukların gece uyku esnasında idrar kaçırması olarak tanımlanır. 

6 ay’dan daha kısa süre geceleri kuru kalınan durumlarda primer enürezis, 6 ay’dan daha uzun süre kuru kalınan durumlarda ise sekonder enürezis şeklinde ayrılır.

Bazı çocuklarda sadece gece yatak ıslatma problemi görülürken, bazı çocuklarda ise bu problem gündüz idrar kaçırma da eşlik edebilir.

Yatak ıslatma problemi oldukça sık görülen bir durumdur. 10 yaşın altındaki çocukların yaklaşık %5 -10 ‘nu etkilerken, daha büyük yaşlardaki çocukların %1,3’ ünü etkilemektedir. Erkek çocuklarında görülme olasılığı kız çocuklarına göre 2 kat daha fazladır.

Gece yatak ıslatma mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmediği takdirde bir süre sonra çocuğun sosyal yaşamını, davranışlarını ve duygusal durumunu etkileyebilecek psikolojik sonuçlara neden olabilir. Eğer gece yatak ıslatma problemine gündüz bulguları da ekleniyorsa bu çok daha önem verilmesi gereken bir durumdur. Tedavi edilmezse böbrek fonksiyon bozukluklarına neden olabilir.