OMURGA ANATOMİSİ

Omurga üç bölümden oluşur. Yandan bakıldığında bu segmentler üç doğal eğri oluşturur.

Boynun (servikal omurga) ve alt sırtın (lomber omurga) C şeklindeki kıvrımlarına lordoz denir.

Göğsün (torasik omurga) ters C şeklindeki eğrisine kifoz denir.

Omurganın bu doğal eğriliği denge için önemlidir ve dik durmamıza yardımcı olur. Eğrilerden herhangi biri çok büyük veya çok küçük olursa, dik durmak zorlaşır ve duruşumuz anormal görünür.

Yaşlı insanlarda kifoz genellikle omurga kemiklerinin sıkışmasına veya çatlamasına neden olan zayıflıktan kaynaklanır. Omurganın malformasyonu veya omurga kemiklerinin zamanla sıkışması nedeniyle bebeklerde veya gençlerde diğer kifoz türleri ortaya çıkabilir.

KİFOZ NEDİR

Kifoz, üst sırtın abartılı, öne yuvarlanmasıdır. Kifoz, omurganın aşırı eğriliğinin üst sırtın anormal bir şekilde yuvarlanmasına neden olduğu bir omurga bozukluğudur. Halk arasında kamburluk olarak ifade edilebilir.Kifoz her yaşta ortaya çıkabilir, ancak ergenlik döneminde sık görülür.

Omurga sırt bölgesinde zaten öne eğik (kifotik), bel bölgesinde ise çukur (lordotik) bir görünümdedir. İşte sırttaki öne eğikliğin normalin üzerine çıkması (50-60 dereceden fazla olması) ya da beldeki çukurluğu düzelmesi (15 derecenin altına inmesi) ya da kaybolması durumunda kifoz ortaya çıkıyor.

KİFOZ Nedir

Kifoz, üst sırtın abartılı, öne yuvarlanmasıdır. Kifoz, omurganın aşırı eğriliğinin üst sırtın anormal bir şekilde yuvarlanmasına neden olduğu bir omurga bozukluğudur. Halk arasında kamburluk olarak ifade edilebilir.

Kifoz her yaşta ortaya çıkabilir, ancak ergenlik döneminde sık görülür.

Omurga sırt bölgesinde zaten öne eğik (kifotik), bel bölgesinde ise çukur (lordotik) bir görünümdedir. İşte sırttaki öne eğikliğin normalin üzerine çıkması (50-60 dereceden fazla olması) ya da beldeki çukurluğu düzelmesi (15 derecenin altına inmesi) ya da kaybolması durumunda kifoz ortaya çıkıyor.  

 • Yuvarlak Omuzlar
 • Hafif Sırt Ağrısı
 • Omurga Sertliği
 • Aşırı Yorgunluk
 • Sıkı Hamstringler (Uyluğun Arkasındaki Kaslar)
 • Vücut İmajı Sorunları
 • Arkada Görünür Bir Kambur
 • Duruş Bozukluğu

Nadiren, zamanla ilerleyen eğriler şunlara yol açabilir:

 • Bacaklarda Güçsüzlük, Uyuşma veya Karıncalanma
 • Duyu Kaybı
 • Bağırsak veya Mesane Alışkanlıklarındaki Değişiklikler
 • Nefes Darlığı veya Diğer Solunum Güçlükleri
Kırıklar
Osteoporoz
Disk Dejenerasyonu
Scheuermann Hastalığı, Scheuermann kifozu olarak da adlandırılan bu hastalık tipik olarak ergenlikten önce meydana gelen büyüme atağı sırasında başlar.
Diğer Problemler, Doğumdan önce düzgün gelişmeyen omurilik kemikleri kifoza neden olabilir. Çocuklarda kifoz, Ehlers-Danlos sendromu gibi bazı tıbbi durumlarla da ilişkilendirilebilir.

Postural

Kifoz

En sık görülen kifoz türü olan postural kifoz, genellikle ergenlik döneminde fark edilir hale gelir. Klinik olarak kötü duruş veya kamburluk olarak fark edilir, ancak omurganın ciddi yapısal anormallikleri ile ilişkili değildir.

 • Fizyolojik ayakta duruşta 35 derecelik kifozu olan bir insanın kötü duruşa bağlı kamburluğunun (kifozunun), örneğin 55 dereceye çıkması pozisyonel bir kamburluktur. Ailelerin çocuklarında gördükleri kamburluk şikayetinin en sık nedeni budur.
 • Postural kifozun neden olduğu eğri tipik olarak yuvarlak ve pürüzsüzdür ve genellikle hastadan dik durması istendiğinde düzeltilebilir.
 • Postural kifoz kızlarda erkeklere göre daha sık görülür. Nadiren ağrılıdır ve eğri ilerlemediği için genellikle yetişkin yaşamında sorunlara yol açmaz.

Çocuklar ne yazık ki hareket etmelerini sağlayan oyunlar veya sportif aktivitelerden uzak durmaktadırlar. Bu yaşam tarzı hem çocuklarımızın vakitlerinin büyük çoğunluğunu kötü oturuş pozisyonunda geçirmesine neden olmakta hem de spor yapamadıkları için kötü bir fizik kondisyona sahip olmalarına neden olmaktadır. Bu iki kötü alışkanlık ise pozisyonel kamburluğun en önemli sebepleridir.

Scheuermann

Kifozu

Postural kifoz gibi, Scheuermann’ın kifozu da genellikle gençlik yıllarında belirginleşir. Ancak Scheuermann kifozu, postural kifoza göre daha ciddi bir deformiteye neden olabilir.

 • Fizyolojik ayakta duruşta 35 derecelik kifozu olan bir insanın kötü duruşa bağlı kamburluğunun (kifozunun), örneğin 55 dereceye çıkması pozisyonel bir kamburluktur. Ailelerin çocuklarında gördükleri kamburluk şikayetinin en sık nedeni budur.
 • Scheuermann kifozuna omurgadaki yapısal bir anormallik neden olur. Scheuermann kifozlu bir hastada, yandan bir röntgen, normal dikdörtgen şeklinden ziyade üç veya daha fazla ardışık omurun daha üçgen bir şekle sahip olduğunu gösterecektir. Bu düzensiz şekil, omurların omurganın ön tarafına doğru bir araya gelmesine neden olarak normal disk alanını azaltır ve üst sırtta abartılı bir öne eğrilik oluşturur.
 • Scheuermann kifozu yavaş ilerler ve hastada ilk zamanlarda ağrı oluşmayabilir.
 • Schuerman kifozu ağırlıklı olarak 9 – 13 yaş arası çocuklarda her iki cinsiyet içinde eşit oranda görülür.

Konjenital

Kifoz

Konjenital kifoz doğumda mevcuttur. Bebek anne karnındayken omurilik normal gelişmediğinde ortaya çıkar. Kemikler olması gerektiği gibi oluşmayabilir veya birkaç omur birbirine kaynaşmış olabilir. Konjenital kifoz tipik olarak çocuk yaşlandıkça kötüleşir.

Konjenital kifozlu hastalar, eğriliğin ilerlemesini durdurmak için genellikle çok genç yaşta cerrahi tedaviye ihtiyaç duyarlar. Çoğu zaman, bu hastalarda kalp ve böbrekler gibi vücudun diğer kısımlarını etkileyen ek doğum kusurları olacaktır.