Pediatrik Pelvik Taban Rehabilitasyonu Nedir?

PELVİK TABAN NEDİR?

Pelvik taban, leğen kemiğinin içerisinde bulunan mesaneyi, kalın bağırsağın son kısmı olan rektumu ve üreme organlarını destekleyen kas, bağ ve fasyadan oluşan bir yapıdır. Bu yapı pelvik organlara, omurgaya ve pelvik kuşağa destek sağlar. Pelvik taban kasları buradaki organları destekler. Aynı zamanda bu yapıların görevlerini fonksiyonel olarak yerine getirmesini sağlar. 

Pelvik taban kasları işemede, dışkılamada, cinsel işlevde, postüral stabilizasyonda görevlidir.

Pelvik taban kaslarının idrar ve dışkılama esnasında gevşemesi, idrar deliğinin ve makatın açılması; idrar kesesi ve bağırsaklarda dolum aşamasında ise idrar ve dışkı kaçırılmaması için kasılı olması gerekir.

 Pelvik taban kaslarının kasılıp gevşemesiyle birlikte bu fonksiyonlar yerine getirilir. Sağlıklı bir pelvik taban bu kasılma ve gevşemeleri tam olarak yerine getirir. 

Pelvik taban rehabilitasyonu pelvik taban kaslarını  rehabilite etmeyi amaçlayan, kasların dengeli ve koordineli olarak fonksiyonel bir şekilde görevlerini yerine getirmesini sağlayan tedavidir. 

Yaptığımız rehabilitasyon ile bölgedeki kan dolaşımında artış olur ve pelvik tabanın yakın Ilişkisi olan kalça, bel ve sırt ağrılarında da azalma görülür. 

PELVİK TABAN REHABİLİTASYONU KİMLERE UYGULANIR?

 • Gündüz İdrar Kaçırma
 • Gece Yatak Islatma (Enürezis)
 • İşeme Disfonksiyonu
 • Aşırı Aktif Mesane
 • Kabızlık / Kaka Kaçırma
 • Mesane-Bağırsak Disfonksiyonları
 • Nörojen Mesane
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Makatta Ağrı
 • Obstetrik Rehabilitasyon/Gebelik öncesi,sırası ve sonrası rehabilitasyon
 • Jinekolojik Rehabilitasyon

gibi şikayetlere sahip hekimin uygun gördüğü hastalara uygulanabilmektedir.

Pelvik Taban Rehabilitasyonu Hangi Uygulamaları İçermektedir?

Pelvik taban rehabilitasyonuna başlamadan önce hasta hekim tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilir. Ardından çocuğun kendisi ve ailesinden ayrıntılı bir hikâye alınır, bazı formlar doldurulur ve işeme ve kaka alışkanlıkları tespit edilir. 

Hekim tarafından pelvik taban fizyoterapisine başlamasına karar verilen hasta ardından fizyoterapist tarafından kaslarının fonksiyonel durumu açısından değerlendirilir. Bu değerlendirmede pelvik taban kasları ve pelvik taban kaslarının ilişkili olduğu diğer kaslar ayrıntılı olarak değerlendirilir. 

Postüral stabilizasyon pelvik tabanla oldukça ilişkilidir. Bu yüzden hastaya omurga analizi yapılır ve diyafram solunumu değerlendirilir.

EMG Biofeedback cihazı ile hastanın pelvik taban kasları değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda kasların zayıf veya gergin oluşuna karar verilir.

Ayrıntılı yapılan değerlendirmenin ardından kişiye özel bir tedavi programı oluşturulur.

Pediatrik pelvik taban rehabilitasyonu aşağıdaki uygulamaları içerir:

 • Hasta ve aile eğitimi
 • Mesane ve bağırsak eğitimi
 • Postüral stabilizasyon
 • Manuel yaklaşımlar
 • Biofeedback Uygulamaları
 • Kas stimülasyonu
 • Tedaviye uygun egzersizler